Serbgran – Picea omorika

Serbgranen är naturligt inskränkt till en liten areal i Serbien men är vida spridd i arboreta och parker. Barren är platta med vita undersidor och är säreget smalkronig, träden kan kännas igen på långt håll. Härdig i nästan hela Sverige.

Duglas – Pseudotsuga menziesii

Trädvärldens höjdrekord innehas troligtvis av trädet Douglas. Kubikinnehållet per stam är naturligtvis avsevärt men inte i klass med mammutträdet eller kauriträdet. Höjder på runt 125 meter och åldrar på 1375 år har uppmätts! Mycket rötbeständig och kådfri ved.

Solfjäderstall – Sciadopitys verticillata

Den japanska solfjäderstallen är, trots namnet, inte släkt med tallen. Den är tvärtom en av de ytterst få växter som är ensam art inom sin familj. Det som ser ut som barr är egentligen plattade skottdelar i kransar. Mycket skuggtålig och skuggivande, victorianska damer kunde därför undgå solbränna i dess skugga.

Jättetuja – Thuja plicata

Jätteträd som i västra USA kan ha diametrar på 4 m och höjder på 90 m. Den har fjällika, ananasdoftande barr som har små vita teckningar undertill. Kottarna är små och avlånga. Arten är skuggtålig och bestånden kan därför bli mycket täta. Det rötfasta virket används allmänt i hemlandet till paneler och takspån.

Hiba – Thujopsis dolabrata

Hiban har ett utomordentligt vackert, fjälllikt barrverk med ovan mörkgrön färg och undertill med silvervita, tydliga teckningar. Kottarna är rundade med stora utskott. Den kommer från Japan och är där högt hållen som parkträd. Skuggtålig men knappt härdig i M. Sverige, på Ekolsund växer de utmärkt.

Kinesisk sekvoja – Metasequoia glyptostroboides

Arten var bara känd fossilt fram till 1942 då den hittades i Kina. Sedan 1948 har den spritts i parker. Det är ett barrfällande träd med skirt, ljusgrönt barrverk som ofta används som djurfoder i Kina. Kotten är avlång och stammen är ofta refflad.

Kryptomeria, Sugi – Cryptomeria japonica

Sugin är i hemlandet Japan ett mycket viktigt skogsträd med extremt högt virkesvärde, det används i traditionella japanska hem. Det är rakstammigt men i övrigt mycket oregelbundet byggt med oskaftade barr. De här träden planterades omkring 1985.

Nordmansgran – Abies nordmanniana

Denna art från Mindre Asien är numera mer känd som ”Kungsgran” då den säljs som julgran. Den har kompakt och mörkt barrrverk och är nära släkt med den europeiska silvergranen. I sina hemländer är det ett viktigt skogsträd som kan bli mycket grova.

Purpurgran – Abies amabelis

Purpurgranen från V. Nordamerikas kusttrakter, är en av de vackraste ädelgranarna. Den har tätt, mörkgrönt barrverk som på äldre träd ger ett väldigt kompakt intryck. Trädet är en självsådd planta hämtad ca 1980 från arboretum Dravle nära Härnösand.

Silvergran – Abies alba

En storväxt och skuggtålig art som är ett viktigt skogsträd i Mellaneuropa. Vanlig i Sverige, på Ekolsund växer den i stora bestånd med riklig självsådd. Virket kan användas till sågad vara eller massa. Barren är ljusa undertill och sitter plattat på skotten, knoppen är kådfri, Unga träd är slätbarkiga.