Kammarkollegiet

Vi på Ekolsunds Slott & Wärdshus är stolta över att vara leverantör på kammarkollegiets avrop gällande Små konferenser t.o.m. 150 personer – Kategori Bas. Detta delområde omfattar konferenstjänster upp t.o.m. …

Grön smiley!

Vi uppfyller kriterierna för erfarenhetsklass A enligt Livsmedelsverkets erfarenhetssystem! Något vi är stolta över!