Canalladan

Canalladan uppfördes 2011 på den plats där det tidigare stod en förfallen lada. Ladan är konstruerad till stor del av silvergran och nyttjas idag som gym och för TV- och filminspelningar. Intill ligger också arboretets plantskola där köpta, tillbytta och knyckta plantor väntar på att flyttas ut i det expanderande arboretet.

Parabolen

Tulpanträd

Parabolen har likt trädgårdsmuren en sydvänd sida, uppförd med stenar för att samla värme och förhoppningsvis göra så att ömtåliga växter kan klara sig.

Barockparken

Ekolsunds slotts vy från slottsparken i öster

Barockparken pryddes under 1600- och 1700-talet av ca 24 fontäner, 30 obelisker och ett skiftande mönster av formklippta häckar och träd.

Wärdshuset

År 1772 stod det klart inför de kommande tornerspelen, som Gustav III initierade. Det fungerade en lång tid som skjutshåll, värdshus och postkontor. Efter långs tids förfall återinvigdes det 2005 och används nu åter som värdshus. Vägen söder om är den gamla rikstolvan, den stora brunnen var för hästarna som hölls i den nu sen länge förfallna korsvirkesladan, stengrunden ses ännu.

Rökeriet – Bastan

Nordamerika på Ekolsund och rökeriet

En timmerbyggnad vars virke är från 1600 -talet och huset syfte var som rök. Här röktes kött på bäddar och rökfyllda rum.