Svanfontänen

Området bestod av buskar och träd i osymmetri och år 2010 grävdes dessa bort och område fick en ram av måbärshäck och i mitten anlades en liten fontän. Fontänen är gammal men ny för Ekolsunds då den köptes in under anläggningsåret. En trivsam plats för den som önskar njuta av hårlemans arkitektur finns en bänk […]

Gåsen, eller den förlorade Gejsern

Vattenkonsten Gåsen

Denna pittoreska damm bär på en historia som sträcker sig långt bakåt i tiden. Namnet ”Gejsern” talar om för oss om en tid då denna damm stolt markerade slutet på vattenparkens magnifika uppvisning, där vattnet flödade i stor prakt. Man kan nästan föreställa sig hur vattnet dansade i luften, likt gejsrar gör, när det nådde […]

Haha-muren

Haha-muren

Ett skratt från förr Tänk dig att du strosar genom Ekolsunds grönskande landskap, tankarna flyger fritt som fåglarna ovanför. Plötsligt, framför dina fötter, dyker en mur upp ur ingenstans – haha! Nej, det är inte skämtets födelse vi bevittnar, men nästan. Denna listiga konstruktion, som både lurar ögat och håller våra fyrbenta vänner i schack, […]

Kungskällan

Redan på kartor från 1725 finns notering om denna vattenkälla som på 1900-talet blev moderniserat till slottets dricksvattenkälla. Betonghuset med en sluttande dörr är pumphuset och den andra bunkern är ett vattenmagasin då vattnet emellanåt inte räckte till i källan. 

Tallhöjden

Grillplatsen anlades där det tidigare var ett snår av hägg och druvfläder. Här samlas vi ofta för en fika eller lunch i fält under våra visningar av arboretet. Nyttja gärna om ni betalat entréavgiften men lämna så som ni önskar finna platsen. 

Ryttarallén

Denna smala allé är troligtvis en rest av vad som var menat som en täckt lövgång men förblev obeskuren.   Den norra raden består av enbart lind medans den södra en blandning av lönn, Alm och ask. Varav almens almsjuka dödat alla almar och askskottsjukans framfart gjort askarna här till halvdöingar. 

Gungan

Att sitta under en lind och gunga med långa rep är en njutning både för barn och vuxna. Gungan kom till efter önskan av den romantiska bilden att i en stor klänning få susa bland träden i den spanska himlen.  Omgivningen bjuder på mycket, lövteatern, spanska himlen, ädellövskogen och närheten till caféet. 

Kaskadstenarna

Omkring eken på Canalladans östra gavel ligger de vackra kaskadstenarna i sandsten. Stenarna hittades i slänten upp mot Hundhuset och har lyfts fram och placerats här omkring 2015. De höggs för att se ut som snäckor på 1600-talet för att förverkliga Totts unika 26 vattenkaskad mellan östra parterren och trägården.  Var skålarna och de blyrör […]

Hundhuset

Hundhuset av Ragnar Östberg

Hundhuset ritat av Ragnar Östberg åt Patric Baron Seton, P.B.S. 1892. Han kunde stoltsera med en egen hundras; Ekolsundssläpp, liksom familjen Schiller som avlade fram Schillerstövaren och familjen Hamiltons Hamiltonstövare. Framför huset finns en rik trädsamling med nikkogran, svartgran, ponderosatall, svarttall, schwerinitall (med jättekottar), bergshemlock och douglas.