Finnoxel – Sorbus hybrida

Finnoxeln brukar ses som en hybrid mellan rönn och oxel och bladens flikar är likt rönnen vid basen fria men högre upp sammanvuxna som hos oxel . Den förekommer sällsynt i Stockholms skärgård men på Åland är den betydligt vanligare.

Jättetuja – Thuja plicata

Jätteträd som i västra USA kan ha diametrar på 4 m och höjder på 90 m. Den har fjällika, ananasdoftande barr som har små vita teckningar undertill. Kottarna är små och avlånga. Arten är skuggtålig och bestånden kan därför bli mycket täta. Det rötfasta virket används allmänt i hemlandet till paneler och takspån.

Hiba – Thujopsis dolabrata

Hiban har ett utomordentligt vackert, fjälllikt barrverk med ovan mörkgrön färg och undertill med silvervita, tydliga teckningar. Kottarna är rundade med stora utskott. Den kommer från Japan och är där högt hållen som parkträd. Skuggtålig men knappt härdig i M. Sverige, på Ekolsund växer de utmärkt.

Parklind – Tilia x europaea

Parklinden är en korsning mellan skogslind och bohuslind som använts i park- och trädgårdsanläggningar alltsedan 1600-talet. Trädet är särskilt lämpat för ändamålet genom det raka växtsättet och dess beskärningstålighet. Ekolsunds äldsta lindar finns troligtvis i den norra huvudallén, från början av 1600-talet.

Kinesisk sekvoja – Metasequoia glyptostroboides

Arten var bara känd fossilt fram till 1942 då den hittades i Kina. Sedan 1948 har den spritts i parker. Det är ett barrfällande träd med skirt, ljusgrönt barrverk som ofta används som djurfoder i Kina. Kotten är avlång och stammen är ofta refflad.

Japansk magnolia – Magnolia kobus

Magnoliablomman är urtypen för alla gömfröiga växters blommor. Känd fossilt sedan 20 miljoner år. Arten blommar först efter ca 10-15 års ålder och de flesta på bar kvist, dvs innna löven spricker. Intresset för odling av magnolior är stort och sorterna nästan lika många som äpplen.

Valnöt – Juglans regia

Vida spritt och sedan urminnes tid för sina ätliga frukters skull, odlat träd med förmodad naturlig utbredning i S. Europa. Denna excellenta art skogsodlas för timmerproduktion i bl.a. Turkiet, Indien och många andra länder.

Svart valnöt – Juglans nigra

Denna art utgör en av de ekonomiskt viktigaste i släktet. Arten är ett ljuskrävande pionjärträd som oftast uppträder som överståndare i lövblandskogar i hela östra Amerika. Både frukten, en nästan rund nöt med tjockt och skrovligt skal, och virket är excellenta och eftertraktade.

Näsduksträd – Davidia involucrata

Den spektakulära blomningen, som också givit trädet dess namn, anses av många vara ett av de vackraste blommande träden i världen. De stora vita högbladen, som omsluter den egentliga blomman, är mycket uppseendeväckande och det ser ut som om trädets grenar är behängda med näsdukar eller duvor.

Kryptomeria, Sugi – Cryptomeria japonica

Sugin är i hemlandet Japan ett mycket viktigt skogsträd med extremt högt virkesvärde, det används i traditionella japanska hem. Det är rakstammigt men i övrigt mycket oregelbundet byggt med oskaftade barr. De här träden planterades omkring 1985.