Stora Djurgården

Djurgårdsportalen

Stora Djurgården nämns redan på 1600-talet men hjortarna försvinner något århundrade senare, troligtvis därför att man helt enkelt hade ätit upp djuren.

Engelska parken

Engelska parken och norra allén

Engelska parken var planerad med vindlande gångar, dammar och friväxande träd och buskar.

Norra infarten

Norra infarten är ett område ganska rikt på olika träd, t.ex. ormskinnstall, makedonsk tall, sachalingran, altaigran, turkisk gran, sibirisk ädelgran, rödek, vresoxel, koreansk thuja samt den största jättethujan på Ekolsund.

Kustgransbeståndet

Kustgransbeståndet, Abies grandis, är bland Ekolsunds många trädarter den i särklass mest snabbvuxna. De största träden här är ca 80 år gamla och håller omkring 30m3 och har fortfarande vid 40 m höjd meterlånga årsskott. En del av området har avverkats på andra trädslag för att ge plats för en framtida rekordskog av kustgran.

Setonkorsningen

Setonkorsningen i arboretet

Setonkorsningen kantas av ett par väldiga douglasar på ca 35 m, ett kvarter med olika cypressväxter, olika oxlar samt österut ett större ek- och bokdominerat område. Omfattande nyplantering av douglas har skett åt nordväst.

Spanska himlen

Höst i arboretet

Spanska himlen är bland de vackraste bland alla namngivna delar i parken, med omväxlande öppna ytor, buskgrupper och träd. Här finns bl.a. trollhassel, ginkgo, äkta kastanj, syrener, vejksel, svart- och äkta valnöt, benved, pappersbjörk, lindar och kärrek. En sk lövteater av avenbok har anlagts här.

Hundhuset

Hundhuset av Ragnar Östberg

Hundhuset ritat av Ragnar Östberg åt Patric Baron Seton, P.B.S. 1892. Han kunde stoltsera med en egen hundras; Ekolsundssläpp, liksom familjen Schiller som avlade fram Schillerstövaren och familjen Hamiltons Hamiltonstövare. Framför huset finns en rik trädsamling med nikkogran, svartgran, ponderosatall, svarttall, schwerinitall (med jättekottar), bergshemlock och douglas.

Köksträdgården

Köksträdgården med den gamla muren finner vi på kartor från 1600-talet och den har från sitt uppförande liksom idag tjänat samma syfte, söderläge för odling av köksväxter. Mot muren fanns förr växthus och i dessa odlades bland annat vin, orkidéer och persikor.

Canalladan

Canalladan uppfördes 2011 på den plats där det tidigare stod en förfallen lada. Ladan är konstruerad till stor del av silvergran och nyttjas idag som gym och för TV- och filminspelningar. Intill ligger också arboretets plantskola där köpta, tillbytta och knyckta plantor väntar på att flyttas ut i det expanderande arboretet.