Sydbok – Nothofagus antarctica

Sydboken från S Chile är den enda representanten från S Amerika på Ekolsund. Sydbokar finns också på Nya Zeeland och Tasmanien, de är nära släkt med vanlig bok men bladen är mycket mindre och en del arter är vintergröna.

Stockholmsplatan – Platanus x acerifolia ’Stockholm’

Karakteristiskt är främst den säregna flagbarken där stora plattor ramlar av och blottar mer eller mindre ljusa partier så att stammen ser ut att vara camouflagemöstrad. Bladen är mycket lönnlika men frukterna är kulformiga hängen på långa skaft. Detta träd är en ymp från ett tidigare träd på Ulla Winbladh i Stockholm.

Kaukasisk vingnöt – Pterocarya fraxinifolia

Vuxna träd blir mycket särpräglade på grund av den vida kronan, de stora bladen och framför allt de mycket iögonenfallande honhängena. Dessa med de många små nötterna omgivna av en grön, rund vinge. Ekolsunds största träd producerade år 2012 för första gången dessa hängen/nötter.

Rödek – Quercus rubra

Rödeken, från Ö. Nordamerika har vassflikiga blad och slät bark. Den finns i en mängd svårutredda och närstående arter. Rödeken växer ofta snabbare är vanlig ek varför den tidigare skogsodlades i S. Sverige. Virket visade sig dock inte vara lika rötfast som vanlig ek men duger till möbler.

Robinia – Robinia pseudoacacia

Denna nordamerikanska art infördes tidigt till Europa då virket är utomordentligt rötfast, bättre än ek. Det är ett standardvirke till stolpar, bl a i vingårdar. Som den ärtväxt den är blommar den med ljusgula ärtblommor och har typiskt parbladiga blad samt grov skorpbark och vassa taggar. Ofta odlad i S. Sverige

Vitoxel – Sorbus aria

Vitoxeln har hela blad som undertill är vitulliga, den finns i många, oklart skilda varianter; vitoxlar. Det finns inom släktet Sorbus en mängd former mellan vitoxel och rönn, som kan ses som ytterligheterna inom släktet. Uppsala Botaniska trädgård har annars en rik samling av dessa för den specialintresserade.

Finnoxel – Sorbus hybrida

Finnoxeln brukar ses som en hybrid mellan rönn och oxel och bladens flikar är likt rönnen vid basen fria men högre upp sammanvuxna som hos oxel . Den förekommer sällsynt i Stockholms skärgård men på Åland är den betydligt vanligare.

Parklind – Tilia x europaea

Parklinden är en korsning mellan skogslind och bohuslind som använts i park- och trädgårdsanläggningar alltsedan 1600-talet. Trädet är särskilt lämpat för ändamålet genom det raka växtsättet och dess beskärningstålighet. Ekolsunds äldsta lindar finns troligtvis i den norra huvudallén, från början av 1600-talet.

Japansk magnolia – Magnolia kobus

Magnoliablomman är urtypen för alla gömfröiga växters blommor. Känd fossilt sedan 20 miljoner år. Arten blommar först efter ca 10-15 års ålder och de flesta på bar kvist, dvs innna löven spricker. Intresset för odling av magnolior är stort och sorterna nästan lika många som äpplen.

Valnöt – Juglans regia

Vida spritt och sedan urminnes tid för sina ätliga frukters skull, odlat träd med förmodad naturlig utbredning i S. Europa. Denna excellenta art skogsodlas för timmerproduktion i bl.a. Turkiet, Indien och många andra länder.