Svart valnöt – Juglans nigra

Denna art utgör en av de ekonomiskt viktigaste i släktet. Arten är ett ljuskrävande pionjärträd som oftast uppträder som överståndare i lövblandskogar i hela östra Amerika. Både frukten, en nästan rund nöt med tjockt och skrovligt skal, och virket är excellenta och eftertraktade.

Näsduksträd – Davidia involucrata

Den spektakulära blomningen, som också givit trädet dess namn, anses av många vara ett av de vackraste blommande träden i världen. De stora vita högbladen, som omsluter den egentliga blomman, är mycket uppseendeväckande och det ser ut som om trädets grenar är behängda med näsdukar eller duvor.

Turkisk hassel – Corylus colurna

Turkisk hassel är ett medelstort träd med bred krona. De ätbara nötterna sitter inom ett flikigt sk svepe men de är oftast ganska fåtaliga, hanhängena övervintrar nakna. Exemplaret här är planterat omkring 1960 men det finns också nyplanterade träd på Ekolsund.

Gulved – Cladrastis lutea

Odlas i stor omfattning som ett prydnadsträd för dess attraktiva blommor, mycket begränsat naturligt utbredningasområde i Ö. USA. Namnet härrör från dess gula kärnved, som används i små mängder i intarsia och träsniderier. I Uppsala botaniska trädgård finns ett mycket stort exemplar.

Katsura – Cercidiphyllum japonicum

Den japanska katsuran är ett unikt lövträd där bladen skenbart också sitter på äldre skottdelar och inte bara på årsskott. De sitter dock på enbladiga sk kortskott vilket ger trädet ett mycket säreget, lövrikt och grönt intryck. Det är skildkönat.

Äkta kastanj – Castanea sativa 

Den äkta kastanjen är ett uråldrigt kulturträd från C Europa, släkt närmast med bok och ek. Bladen är vasst sågtandade och ätliga frukterna sitter inuti ett taggigt hölje. Härdig i S Sverige. Virket är hårt och används till golv, stolpar och möbler.

Avenbok – Carpinus betulus

Avenboken är närmast släkt med hassel och björk. Den växer vilt i S Sverige och ses mest som inblandning i bok- och ädellövskog. Den har iögonfallande honhängen där frukterna sitter vid basen av ett treflikat fjäll. Virket är ljust och mycket hårt.

Ornäsbjörk – Betula pendula ’Dalecarlica’ 

Ornäsbjörken, Sveriges nationalträd, hittades 1767 i Dalarna. Det är en avvikande form av vårtbjörk med djupt flikade blad. Den kan inte förökas med frö utan bara vegetativt. Flertalet ”ornäsbjörkar” i parker har liknande blad men har annat ursprung.

Hästkastanj – Aesculus hippocastanum 

Hästkastanjen, från Balkanländerna, är inte släkt med den äkta, ätbara kastanjen men frukten är ytligt liknande. Dess rikliga och anslående blomning har gjort den till det vanligaste utländska lövträdet i vårt land. Virket är löst och obeständigt.

Rödlönn – Acer rubrum

Mycket vackert och relativt snabbväxande träd. Mörkgröna, flikiga lönnlöv med blånande undersida. Intensivt scharlakansröd höstfärg. Den kommer från Ö Canada och finns, förutom i naturen också på den Kanadensiska flaggan